Umesläp B60

I lager.

450 kr


OBS! Bokas via [email protected]

Hästtransporten är registrerad för totalvikten 2400 kg.

Transporten återlämnas i samma skick som vid utlåningen.